De vertrouwenscontactpersoon bij LoVoC

Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie en geweld kunnen behalve dat ze ongewenst zijn ook ingrijpende gevolgen hebben. Het bestuur van LoVoC vindt dat ongewenste omgangsvormen onaanvaardbaar zijn. LoVoC streeft er er naar dat de vereniging niet alleen een sportieve maar ook een veilige omgeving is voor met name -maar niet alleen- haar jeugdleden. Om een voor alle leden zo veilig mogelijke sportomgeving te bieden en te handhaven wil het LoVoC-bestuur seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie bespreekbaar maken binnen de vereniging. Hierbij worden de NOC*NSF gedragsregels voor trainers en coaches en de leidraad en het reglement ongewenst gedrag van de nevobo door het LoVoC-bestuur onderschreven.

Het bestuur heeft afspraken gemaakt over maatregelen waarmee we binnen de vereniging ongewenste omgangsvormen kunnen voorkomen en zonodig ook aanpakken. De vereniging heeft gekozen voor het opstellen van een beleidsplan “Preventie (seksuele) intimidatie” en het aanstellen van een mannelijke en vrouwelijke VCP (vertrouwenscontactpersoon). De vertrouwensconctactpersonen opereren onafhankelijk van het bestuur en overig kader.

VCP bij LoVoC zijn Sanne Poell (spoell@hotmail.com) en Kees van Doorn (vandoorn.c.j@gmail.com). De vertrouwenscontactpersonen zijn binnen LoVoC het eerste aanspreekpunt voor iedereen met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst gedrag te maken hebben. Ook pestgedrag behoort tot het aandachtsgebied van de VCP. Het aanpakken en voorkomen van pesten draagt in belangrijke mate bij aan een veilige en prettige sportomgeving.

Iedereen die ideeën heeft over hoe we bij LoVoC een zo veilig mogelijke sportomgeving kunnen creëren of over deze zaken van gedachten wil wisselen kan contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen.