Grote clubactie

Dankzij de inzet de inzet van veel enthousiaste mini’s en jeugdleden van de vereniging hebben we dit jaar weer een mooi resultaat weten te behalen met de Grote Clubactie, Iedereen deed zijn of haar best zoveel mogelijk loten te verkopen. Er zijn in het totaal 315 loten verkocht. De beste lotenverkopers waren dit jaar Daan Schaasberg (24 loten), Jasmijn Hommen (23 loten) en Lucas Schaasberg (20 loten). Zij hebben een cadeautje ontvangen voor hun¬†mooie prestatie. De opbrengst van de Grote Clubactie bedraagt ruim 740 euro. Alle lotenverkopers worden bedankt voor hun geweldige inzet. Goed gedaan allemaal!!

 

Themafeest op 2 april

Op 2 april zijn alle senioren leden van harte welkom in de saloon In de Rode Eik. De Activiteitencommissie doet er weer alles aan om een geweldig feest neer te zetten. Dus pak je lasso maar en op naar de Rode Eik. Meld je even aan via ac@lovoc.nl.

 

Fred van Poppel Erelid

Op de algemene ledenvergadering van maandag 26 oktober jongstleden werd afscheid genomen van bestuurslid Fred van Poppel. Fred vond het na 30 jaar bestuurslidmaatschap mooi geweest. Dit afscheid ging natuurlijk gepaard met woorden van dank van de voorzitter voor zijn inzet gedurende deze 30 jaar met daarbij de bijhorende bloemen en cadeaubonnen. Als extra verrassing werd Fred door het bestuur voorgedragen tot erelid van de vereniging. De aanwezige leden gaven met een groot applaus hun goedkeuring aan dit voorstel van het bestuur. De plek van Fred wordt ingenomen door Bert Strik, die op voorstel van het bestuur door de vergadering benoemd werd tot bestuurslid.

 

 

 

 

Huurovereenkomst en de toekomst van de kantine

In 2011 heeft de gemeente een nieuw accommodatiebeleid vastgesteld waarbij ook de huur van onze kantine "In De Rode Eik" was opgenomen.

Ondanks diverse protesten van het bestuur van Stichting de Wissel samen met die van LoVoC en LBV werd toch een nieuwe commerciële huurprijs voor onze ontmoetingsruimte vastgesteld. Dit betekende een huurverhoging van maar liefst 400%!!

Op het moment dat het nieuwe gemeentebestuur bekend werd hebben wij als bestuur van Stichting De Wissel de onderhandelingen opnieuw geopend. Doorzetten van deze enorme huurverhoging zou namelijk betekenen dat wij per 1 januari 2016 moeten stoppen met de huur en exploitatie van deze ruimte en naar alle waarschijnlijkheid definitieve sluiting van de kantine bij onze sportzaal.

Om een lang verhaal kort te maken: het is ons uiteindelijk gelukt deze huurverhoging terug te brengen tot een omvang waarmee we nog op een verantwoorde wijze met de exploitatie door kunnen gaan. 

Binnenkort zullen we de nieuwe overeenkomst met de gemeente tekenen en is onze ontmoetingsruimte voor een flink aantal jaren gered voor gebruik door onze beide verenigingen en uiteraard ook voor de andere gebruikers en huurders van de sportzaal en ontmoetingsruimte.

Natuurlijk zal het wel enige financiële gevolgen hebben (waarover aan het begin van volgend seizoen meer), maar die wegen zeker op tegen het feit dat wij als verenigingen ons thuishonk kunnen blijven gebruiken en exploiteren!!

Namens het bestuur van Stichting De Wissel,

Wim Bekenkamp

voorzitter

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

Als gevolg van de wijzigingen in de Drank- en Horecawetgeving dienen barvrijwilligers te beschikken over een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). In samenwerking met het bestuur van de Stichting de Wissel en Sportservice Noord-Holland organiseert het bestuur een instructieavond voor alle seniorleden om het certificaat IVA te verkrijgen. Het bestuur nodigt alle seniorleden (inclusief recreanten) nadrukkelijk uit de instructiebijeenkomst te bezoeken. Ook het bestuur van de badmintonvereniging LBV nodigt haar leden hiertoe uit.

De instructieavond wordt gehouden op maandag 23 maart 2015 in de kantine. De instructie begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Aanmelden voor deze avond graag via de mail bij Riet Langeweg (langeweg@ziggo.nl), vermeld bij je aanmelding jouw geboortedatum en het team waarin je speelt.

Voor uitgebreide informatie zie de pdf bijlage.

Bestuur LoVoC