Organisatie

Het bestuur
LoVoC heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een algemeen lid en drie vertegenwoordigende leden vanuit de verschillende commissies.
Ga naar de pagina Bestuur

Technische Commissie: regelt de volleybaltechnische zaken binnen de vereniging zoals samenstelling van trainingsgroepen en competitieteams, de indeling van trainingsavonden en trainers, begeleiding teams, coaches, trainers en scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, aanschaf en beheer materialen.
Ga naar de pagina Technische Commissie

Kantine commissie (KC): De KC zorgt voor het reilen en zeilen van de kantine. Dit behelst o.a. de inkoop, planning c.q. inroostering kantinebezetting met vrijwilligers, inroosteren schoonmaakdienst, onderhoud en inrichting, instructie / voorlichting aan vrijwilligers. Hiernaast organiseert en verzorgt de KAC allerhande activiteiten, zoals Ouder-Kind toernooi, Mix-toernooi, feestavonden, klaverjascompetitie, de Grote Clubactie.
Ga naar de pagina Kantine- en Activiteiten Commissie

Activiteiten commissie (AC): De AC organiseert en verzorgt allerhande activiteiten, zoals Ouder-Kind toernooi, Mix-toernooi, feestavonden, klaverjascompetitie, de Grote Clubactie.

Vertrouwenscontactpersoon:
De vertrouwenscontactpersoon is binnen LoVoC het eerste aanspreekpunt voor iedereen met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst gedrag te maken hebben.
Ga naar de pagina Vertrouwencontactpersoon

Over LoVoC toen en nu

De bouw van een sportzaal in Loosdrecht eind jaren zestig werd door enkele volleyballiefhebbers aangegrepen om te komen tot de oprichting van onze vereniging. Op 15 september 1969 werd LoVoC (Loosdrechtse Volleybalclub) opgericht. De oude sportzaal uit de beginjaren heeft in 1999 plaatsgemaakt voor een modernere sportzaal inclusief ontmoetingsruimte. De ontmoetingsruimte wordt door LoVoC in samenwerking met de Loosdrechtse Badmintonvereniging onder de vlag van de hiertoe opgerichte Stichting de Wissel geëxploiteerd. Bij LoVoC bieden we de mogelijkheid te volleyballen in zowel competitie- als recreatieverband. De allerjongsten kunnen bij ons terecht voor Cool Moves Volley als opstap naar het echte werk. LoVoC staat open voor iedereen die graag wil volleyballen. Wij zoeken altijd naar een juiste mix van presteren en gezelligheid. De trainingen en wedstrijden worden allemaal gegeven en gespeeld in Sportzaal Eikenrode in Loosdrecht. Het bestuur van LoVoC vindt het belangrijk dat alle leden hun sport kunnen beoefenen in een veilige omgeving. LoVoC heeft een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Hierbij volgt LoVoC de gedragsregels van NOC*NSF en de Leidraad gedrag van de Nevobo. Naast het volleyballen organiseert LoVoC diverse activiteiten voor haar leden. Zo is er jaarlijks een themafeest, een klaverjascompetitie, ouder/kindtoernooi, een speciale jeugdmiddag met een bijzondere replicahorlogesverkoop activiteit en een mixed-toernooi om het competitieseizoen af te sluiten. We sluiten het seizoen definitief af met een groots beachevenement dat we inmiddels al ruim 35 jaar organiseren. Dat het beheer van de ontmoetingsruimte, het organiseren van de trainingen, het spelen van wedstrijden en de organisatie van alle extra activiteiten niet vanzelf gaat betekent dat we van onze leden verwachten dat zij zich als vrijwilliger willen inzetten. Belangstelling om lid te worden of wil je een paar keer gratis mee trainen? Neem contact op via tc@lovoc.nl.