De Kantine- en Activiteiten Commissie

De KAC zorgt voor het reilen en zeilen van de kantine. Dit behelst o.a. de inkoop, planning c.q. inroostering kantinebezetting met vrijwilligers, inroosteren schoonmaakdienst, onderhoud en inrichting, instructie / voorlichting aan vrijwilligers. 

Hiernaast organiseert en verzorgt de KAC allerhande activiteiten, zoals Ouder-Kind toernooi, Mix-toernooi, feestavonden, klaverjascompetitie, de Grote Clubactie.

Samenstelling Kantine- en Activiteiten Commissie

Contactgegevens KAC: kac@lovoc.nl