Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

Als gevolg van de wijzigingen in de Drank- en Horecawetgeving dienen barvrijwilligers te beschikken over een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). In samenwerking met het bestuur van de Stichting de Wissel en Sportservice Noord-Holland organiseert het bestuur een instructieavond voor alle seniorleden om het certificaat IVA te verkrijgen. Het bestuur nodigt alle seniorleden (inclusief recreanten) nadrukkelijk uit de instructiebijeenkomst te bezoeken. Ook het bestuur van de badmintonvereniging LBV nodigt haar leden hiertoe uit.

De instructieavond wordt gehouden op maandag 23 maart 2015 in de kantine. De instructie begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Aanmelden voor deze avond graag via de mail bij Riet Langeweg (langeweg@ziggo.nl), vermeld bij je aanmelding jouw geboortedatum en het team waarin je speelt.

Voor uitgebreide informatie zie de pdf bijlage.

Bestuur LoVoC