Vriend van LoVoC

Iedere vereniging heeft ze nodig, goede vrienden! Sinds dit weekend is het initiatief 'Vriend van LoVoC' actief. Iedereen die LoVoC een warm hart toedraagt kan zich verbinden aan de club…

Lees verder Vriend van LoVoC

Wisseling van de wacht

Maandag 30 november was er in tweeërlei opzicht een bijzondere algemene ledenvergadering. Voor het eerst in ons inmiddels 51 jarig bestaan kwamen we niet fysiek bijeen, maar was er sprake…

Lees verder Wisseling van de wacht

Rabo ClubSupport

Jaarlijks doen wij mee met de actie Raboclubsupport. De Rabobank verdeelt hierbij een bedrag onder verenigingen en clubs in de regio. De verdeling is gebaseerd op het aantal stemmen dat…

Lees verder Rabo ClubSupport

Coronamaatregelen LoVoC

Vanaf 17 september kan er weer gevolleybald worden in onze Eikenrode Sporthal.Vanuit het NOC NSF en de Gemeente Wijdemeren zijn protocollen opgesteld waarin de kaders worden aangegeven waarbinnen wij onze…

Lees verder Coronamaatregelen LoVoC

LoVoC Teamindeling 2020-2021

Op 12 juni jl. is de teamindeling 2020-2021 gepubliceerd.In hetzelfde document is het trainingsrooster verwerkt.Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via tc@lovoc.nl.Klik hier om het document te openen.

Lees verder LoVoC Teamindeling 2020-2021

Volleybaltrainingen voor LoVoC-jeugd (beach)

Volleybaltraining LoVoC-jeugd hervat (beach)! Goed nieuws voor de LoVoC-jeugd! We gaan weer volleyballen. Na een aantal weken waarin er niet gevolleybald mocht worden is het vanaf aanstaande vrijdag (29 mei) weer…

Lees verder Volleybaltrainingen voor LoVoC-jeugd (beach)

Bardienst Dames 4 ‘de Kerstborrel’

De dames Anne, Maaike en Manon B. uit Dames 4 hadden aangegeven hun bardienst een thema mee te gaan geven op 6 december! En hoe.... Flyers werden gedrukt, Facebook en de…

Lees verder Bardienst Dames 4 ‘de Kerstborrel’

Geslaagd Ouder Kind toernooi

Op zaterdag 23 november stond na een jaar afwezigheid het Ouder Kind toernooi weer op de kalender. De LoVoC-jeugd speelde in gecombineerde teams met hun familie. Spannende wedstrijden en veel…

Lees verder Geslaagd Ouder Kind toernooi