In memoriam Jaap Mudde

Met leedwezen heeft het bestuur van LoVoC kennis genomen van het overlijden van een van de LoVoC-leden van het eerste uur en oud voorzitter Jaap Mudde.

Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden. Wij wensen hen veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.

 

Jaap mag gezien worden als een van de redders van LoVoC toen de vereniging kort na de oprichting in bestuurlijk moeizaam vaarwater terecht kwam. Toen hij werd gevraagd om voorzitter te worden bij de kersverse volleybalvereniging zei hij direct ja.  Hij werd in 1970 de eerste voorzitter van LoVoC en heeft met zijn toenmalige medebestuurders LoVoC in de steigers gezet en een stevig fundament gelegd. Na 4 jaren trad hij terug als voorzitter maar bleef het bestuur trouw als lid en later ook penningmeester.

Jaap was ook de grondlegger van ons verenigingsblad het LoVoC-Nieuws dat hij verzorgde onder de naam “Mededelingen blad”. Het moet vanuit zijn passie voor het vak van onderwijzer gekomen zijn dat hij initiatiefnemer is geweest voor het minivolleybal bij LoVoC. Ook in de regio was Jaap druk bij de organisatie van het minivolleybal.

In de beginjaren van onze vereniging was Jaap ook actief in de gemeentelijke sportraad waarvan hij ook de rol van secretaris enige tijd vervulde. Jaap heeft zijn belangstelling voor het volleybal en LoVoC altijd behouden. Zo was hij frequent bezoeker van de sporthal als zoon Hans als speler van Voleem op bezoek kwam in Loosdrecht. Het beachtoernooi liet hij ook niet voorbijgaan zonder een bezoek, ook in 2019 was hij nog van de partij.

 

Wij zijn Jaap veel dank verschuldigd voor hetgeen hij voor de vereniging heeft gedaan en zullen hem blijven herinneren als de aimabele en rustige man die er mede voor zorgde dat wij als LoVoC nog altijd ons plezier beleven aan het volleyballen.