Wisseling van de wacht

Maandag 30 november was er in tweeërlei opzicht een bijzondere algemene ledenvergadering. Voor het eerst in ons inmiddels 51 jarig bestaan kwamen we niet fysiek bijeen, maar was er sprake van een digitale ledenvergadering. Hiernaast deed zich het bijzondere moment voor van de eerste wisseling van voorzitter sinds 40 jaar. Jules werd digitaal bedankt voor 40 jaar voorzitterschap en uitgezwaaid. Dit ging gepaard met verlening van het erelidmaatschap van de vereniging en het aanbieden namens de Nevobo van de bronzen bondsonderscheiding voor zijn inzet bij het volleybal. Michiel Van de Bunt werd met applaus gekozen tot onze nieuwe voorzitter. Hem wordt natuurlijk alle succes toegewenst in zijn nieuwe rol als voorzitter. Michiel wordt op zijn beurt als voorzitter van de TC opgevolgd door Carla Langeweg. Ook Carla wordt uiteraard veel succes gewenst.