Coronamaatregelen LoVoC

Vanaf 17 september kan er weer gevolleybald worden in onze Eikenrode Sporthal.
Vanuit het NOC NSF en de Gemeente Wijdemeren zijn protocollen opgesteld waarin de kaders worden aangegeven waarbinnen wij onze sport kunnen beoefenen. Deze kaders zijn vertaald in Coronamaatregelen LoVoC.
Door te klikken op onderstaande link kunt u onze maatregelen downloaden.

Coronamaatregelen LoVoC (15-8-2020)