Bardienst Dames 4 ‘de Kerstborrel’

De dames Anne, Maaike en Manon B. uit Dames 4 hadden aangegeven hun bardienst een thema mee te gaan geven op 6 december! En hoe…. 
Flyers werden gedrukt, Facebook en de app bestookt maar met een groots resultaat.
Gezamenlijk zou de kerstperiode ingeluid worden met een Kerstborrel. Foute kersttruien, zelf gebakken tulband, veel kerstversiering en een ware wish tree maakte het compleet.
Dames het was een zeer geslaagde avond, bedankt!